Тогава заложете на цялостна технология от ЮПЛ! 

Осигурете си спокойствие и повече приходи от продукцията!

Намалявате значително разходите
 

Увеличете печалбата си! До 30% по-малко разходи за торене, благодарение на цялостната технология на ЮПЛ

Получавате отлична рентабилност
 

Заедно с категорична защита на житните култури с гаранция за по-добри качества на зърното

© Copyright 2024 UPL Bulgaria

ЗАЩИТАТА НА РАЗВИТИЕ НА ПОСЕВИТЕ ОТ НАЧАЛО ДО КРАЙ Е МНОГО ВАЖНА ЗА ВАС, НАЛИ?

Спестявате не само пари, но и време!
 

С цялостна технология третирате много по-бързо, защото намалявате значително количеството работен разтвор за единица площ!

Заявете напълно безплатно изготвяне на индивидуална технология спрямо условията на вашите полета:

КАК ТЕХНОЛОГИЯТА НА ЮПЛ В ЖИТНИ КУЛТУРИ ВИ ПОМАГА ДА ЗАЩИТИТЕ РАСТЕНИЯТА ОТ КОРЕНА ДО ЗЪРНОТО.

КСАНАДУ® е единственият на пазара двукомпонентен хербицид със съдържание на Бенсулфурон – метил -  активно вещество, патентовано от ЮПЛ.

• Не е резистентен и Ви осигурява много по-добър контрол;

• Лесно премахвате трудни плевели - видове Великденче, Лепка, Лайка, Теменуга и др.

• С Ксанаду прекратявате конкурентноспособността на плевелите бързо след третиране;

• Разполагате с отлична гъвкавост на времето и срока на приложение – при температури от 5°C;

ВАКСИПЛАНТ® ДУО е единственият фунгицид с пълно системно действие. Защитава растенията Ви от корена до зърното в зърнено-житните култури.

• Подготвяте защитната система на растенята в новия прираст и блокирате развитието на патогените в старите тъкани;

• Действа и при ниски температури, за разлика от триазолите - можете да третирате при ранни прояви на патогена;

• Защитава културите Ви напълно от гъбни болести;

• Без стрес и пригори върху културата!

КАЛИБРА КАРБО® помага за 20% по-добро усвояване на вложения азот

• Освобождавате блокирания фосфор в кореновата зона;

• Гарантирате си движението на усвоените минерални вещества и по-лесно завършване на пълния жизнен цикъл;

• Защитавате културите си от стрес и им помагате за ускорено възстановяване;

• Получавате по-добро озърняване;

• Увеличавате съдържанието на протеин в продукцията.


МИКРОТИОЛ® е най - изгодният партньор с мултисайт ефект на всички фунгициди при зърнено - житни култури

• Защитава всички надземни части и притежава репелентно действие. Има дълго последействие;

Защита от отмиване и подобрено усвояване на активните вещества и на партниращите ПРЗ;

• Доказан инструмент за борбата с кръстосаната резистентност;

• Лесен за работа и дозировка и липса на разпрашаване;

Научете повече за действието на продуктите Ксанаду® и Ваксиплант® Дуо ТУК

Повече за продуктите на ЮПЛ посетете сайта на компанията: www.upl-ltd.com/bg

Контакти

Email: enquirenow.bg@upl-ltd.com

1303 София, ул. Чипровци 12

359 (0)2 9434761; + 359 (0)2 9441529


ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, 

КАК ДА ПОСТИГНЕТЕ ЕДНОВРЕМЕННО 

ПО-ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ПРОДУКЦИЯТА 

И СТАБИЛНА ДОХОДНОСТ?